đơn hàng tuyển gấp

Danh sách đơn hàng

Tên đơn hàng Nhóm đơn hàng Nơi làm việc Mức lương Giới tính Số lượng Thi tuyển
TUYỂN 03 NỮ ĐÓNG GÓI CÁC LOẠI BAO BÌ HỘP GIẤY Tỉnh Shizuoka 151,800 Yên/ Tháng Nữ 03 06/12/2021
06/01/2022
Xem ngay
TUYỂN 10 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (CƠM HỘP VÀ CÁC ĐỒ ĂN SẴN) Tỉnh Hokkaido 150,000Yên/ Tháng Nữ 10 24/02/2022
10/03/2022
Xem ngay
TUYỂN 10 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP (ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA) Tỉnh Shizuoka 145,140 Yên/ Tháng Nữ 10 24/02/2022
25/03/2022
Xem ngay
TUYỂN 02 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (CHẾ BIẾN MỲ Ý, PIZZA...) Tỉnh Yamagata 152,000 Yên/ Tháng Nữ 02 18/03/2022
25/03/2022
Xem ngay
TUYỂN 15 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (CƠM HỘP & ĐỒ ĂN SẴN) Tỉnh Saitama 171,080Yên/ Tháng Nữ 15 18/09/2022
3/10/2022
Xem ngay
TUYỂN 02 NỮ DỌN DẸP TÒA NHÀ, VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN TỈNH TOKYO Tỉnh Tokyo 180.600 Yên/ Tháng Nữ 02 28/10/2022
03 năm
Xem ngay
TUYỂN 02 NỮ SẢN XUẤT NHỰA (SẢN XUẤT VÀ KIẾM TRA SP NHỰA) Tỉnh Tochigi 158.634 Yên/ Tháng Nữ 02 02/11/2022
14/11/2022
Xem ngay
TUYỂN 02 NỮ CHẾ BIẾN SẢN XUẤT PIZZA, MỲ Ý... Tỉnh Yamagata 152,000 Yên/ Tháng Nữ 02 02/11/2022
24/11/2022
Xem ngay
TUYỂN 02 NAM CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÔNG GIA NHIỆT Tỉnh Yamagata 162,750 Yên/ Tháng Nữ 02 02/11/2022
24/11/2022
Xem ngay
TUYỂN 08 NỮ ĐÓNG GÓI CHO HỆ THỐNG CỬA HÀNG DAISO Tỉnh Kagawa 108,893 Yên/ Tháng Nữ 08 01/12/2022
15/12/2022
Xem ngay
TUYỂN 10 NỮ ĐÓNG GÓI CHO HỆ THỐNG CỬA HÀNG DAISO Tỉnh Shizuoka 108,893 Yên/ Tháng Nữ 10 01/12/2022
15/12/2022
Xem ngay
TUYỂN 02 NỮ ÉP KIM LOẠI VÀ KIỂM TRA SẢN PHẨM Tỉnh Shizuoka 153,186 Yên/ Tháng Nữ 02 02/11/2022
15/12/2022
Xem ngay
TUYỂN 03 NỮ DỌN DẸP TÒA NHÀ, VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN TỈNH TOKYO Tỉnh Tokyo 187.200 Yên/ Tháng Nữ 03 19/12/2022
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 15 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (CƠM HỘP & ĐỒ ĂN SẴN) Tỉnh Saitama 171,080Yên/ Tháng Nữ 15 18/12/2022
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 04 NỮ DỌN DẸP TÒA NHÀ, VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN TỈNH GIFU Tỉnh Gifu 172.000 Yên/ Tháng Nữ 04 16/02/2023
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 10 NỮ DỌN DẸP TÒA NHÀ, VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN TỈNH NAGOYA Tỉnh Nagoya 172.000 Yên/ Tháng Nữ 10 16/02/2023
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 03 NỮ KIỂM TRA SẢN PHẨM LINH KIỆN TỈNH GUNMA Tỉnh Gunma 160,000 Yên/ Tháng Nữ 03 15/02/2023
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 06 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (CƠM HỘP VÀ CÁC ĐỒ ĂN SẴN) Tỉnh Hokkaido 150,000Yên/ Tháng Nữ 06 09/03/2023
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 20 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP (ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA) Tỉnh Shizuoka 145,140 Yên/ Tháng Nữ 20 18/04/2023
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 06 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (CƠM HỘP VÀ CÁC ĐỒ ĂN SẴN) Tỉnh Hokkaido 165,000 Yên/ Tháng Nữ 06 08/05/2023
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 03 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (CHẾ BIỂN HẢI SẢN CHỦ YẾU TÔM KHÔ) Tỉnh Shizuoka 161,739Yên/ Tháng Nữ 03 26/06/2023
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 10 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (CƠM HỘP VÀ CÁC ĐỒ ĂN SẴN) Tỉnh Saitama 171,080Yên/ Tháng Nữ 10 27/06/2023
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 04 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (CƠM HỘP VÀ CÁC ĐỒ ĂN SẴN) Tỉnh Hokkaido 150,000Yên/ Tháng Nữ 04 30/08/2023
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 08 NỮ ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM (CHO HỆ THỐNG CÁC SIÊU THỊ) Tỉnh Shizuoka 154,816Yên/ Tháng Nữ 08 10/10/2023
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 10 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (CƠM HỘP VÀ CÁC ĐỒ ĂN SẴN) Tỉnh Hokkaido 176,000Yên/ Tháng Nữ 10 17/10/2023
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 05 NỮ ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN Tỉnh Mie 175,500Yên/ Tháng Nữ 05 30/10/2023
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 11 NỮ ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM (CHO HỆ THỐNG CÁC SIÊU THỊ) Tỉnh Shizuoka 154,816Yên/ Tháng Nữ 11 13/12/2023
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 02 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (CƠM HỘP VÀ CÁC ĐỒ ĂN SẴN) Tỉnh Hokkaido 176,000Yên/ Tháng Nữ 02 26/12/2023
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 10 NỮ ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM (CHO HỆ THỐNG CÁC SIÊU THỊ) Tỉnh Shizuoka 160,064Yên/ Tháng Nữ 10 17/01/2024
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 03 NỮ DỌN DẸP TÒA NHÀ, VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN Tỉnh Tokyo 187,200Yên/ Tháng Nữ 03 23/01/2024
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 04 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP (RÈM CỬA, LƯỚI CHE NẮNG...) Tỉnh Saitama 165,000 Yên/ Tháng Nữ 04 21/02/2024
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 06 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (CƠM HỘP VÀ CÁC ĐỒ ĂN SẴN) Tỉnh Hokkaido 176,000Yên/ Tháng Nữ 06 05/03/2024
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 03 NỮ ĐÓNG GÓI CÁC LOẠI BAO BÌ HỘP GIẤY Tỉnh Shizuoka 154,560Yên/ Tháng Nữ 03 11/03/2024
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 03 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (JAMBONG, XÚC XÍCH, THỊT XÔNG KHÓI) Tỉnh Aichi 178,014Yên/ Tháng Nữ 03 22/02/2024
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 02 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP (KIỂM TRA, DÁN TEM, ĐÓNG GÓI...) Tỉnh Saitama 172,913 Yên/ Tháng Nữ 02 26/03/2024
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 02 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÔNG GIA NHIỆT) Tỉnh Shizuoka 168,592Yên/ Tháng Nữ 02 18/04/2024
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 04 NỮ ĐÚC KIM LOẠI (VẬN HÀNH MÁY VÀ KIỂM TRA SẢN PHẨM) Tỉnh Aichi 169,134 Yên/ Tháng Nữ 04 17/04/2024
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 02 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÔNG GIA NHIỆT) Tỉnh Shizuoka 168,592Yên/ Tháng Nữ 02 21/05/2024
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 04 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN TRONG SIÊU THỊ) Tỉnh Shizuoka 168,300Yên/ Tháng Nữ 04 21/06/2024
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 20 NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP (ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA) Tỉnh Shizuoka 154,816Yên/ Tháng Nữ 20 24/06/2024
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 02 NỮ LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN - ĐIỆN TỬ Tỉnh Shizuoka 173,750 Yên/ Tháng Nữ 02 12/06/2024
3 Năm
Xem ngay
TUYỂN 07 NAM 03 NỮ ÉP NHỰA ( VẬN HÀNH MÁY + KIỂM TRA SP) Tỉnh Tochigi 150.950 Yên/ tháng Nam - Nữ 10 25/10/2022
03 năm
Xem ngay
TUYỂN 02 NAM HÀN KIM LOẠI (HÀN BÁN TỰ ĐỘNG) Tỉnh Tochigi 180,000 Yên/ Tháng Nam 02 29/03/2022
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 02 NAM XÂY DỰNG TỔNG HỢP (GIÀN GIÁO, DỰNG KHUNG, ỐP, TRÁT...) Tỉnh Saitama 230,000 Yên/ Tháng Nam 02 11/03/2022
23/03/2022
Xem ngay
TUYỂN 06 NAM HÀN KIM LOẠI (HÀN BÁN TỰ ĐỘNG) Tỉnh Yokohama 160,000 Yên / Tháng Nam 06 05/04/2022
3 Năm
Xem ngay
TUYỂN 08 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (LÀM BENTO, TÔM CHIÊN....) Tỉnh Kanagawa 180,780 Yên / Tháng Nam 16 09/06/2022
03 năm
Xem ngay
TUYỂN 02 NAM XÂY DỰNG TỔNG HỢP Tỉnh Yamagata 172,890 Yên/ Tháng Nam 02 Càng sớm càng tốt
03 năm
Xem ngay
TUYỂN 01 NAM THI CÔNG CÔNG TRÌNH (VÀ CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN KHÁC) Tỉnh Ibaraki 173,334Yên/ Tháng Nam 01 06/09/2022
26/09/2022
Xem ngay
TUYỂN 04 NAM SƠN KIM LOẠI TỈNH SHIZOUKA Tỉnh Shizouka 164.235 Yên/ tháng Nam 04 19/10/2022
03 năm
Xem ngay
TUYỂN 02 NỮ DỆT TỈNH EHIME Tỉnh Ehime 149.067 Yên/ tháng Nam 02 21/10/2022
03 năm
Xem ngay
TUYỂN 02 NAM ỐP LÁT (VÀ CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN) Tỉnh Saitama 180,000 Yên/ Tháng Nam 02 02/11/2022
16/11/2022
Xem ngay
TUYỂN 02 NAM SƠN KIM LOẠI TỈNH SAITAMA Tỉnh Saitama 173,907 Yên/ tháng Nam 02 20/11/2022
13/12/2022
Xem ngay
TUYỂN 02 NAM NÔNG NGHIỆP (TRỒNG VÀ THU HOẠCH RAU CỦ) Tỉnh Gunma 155,134 Yên/ Tháng Nam 02 02/12/2022
15/12/2022
Xem ngay
TUYỂN 06 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (THỊT LỢN CHIÊN, TÔM CHIÊN,...) Tỉnh Tokyo 180,787 Yên/ Tháng Nam 06 12/01/2023
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 07 NAM TIỆN, PHAY KIM LOẠI (VẬN HÀNH MÁY) Tỉnh Shizuoka 166,144Yên/ Tháng Nam 07 17/03/2023
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 08 NAM ĐÚC KIM LOẠI (VẬN HÀNH MÁY) Tỉnh Shizuoka 166,144Yên/ Tháng Nam 08 17/03/2023
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 03 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP (RÈM CỬA, LƯỚI CHE NẮNG...) Tỉnh Shizuoka 153,793Yên/ Tháng Nam 03 22/03/2023
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 02 NAM THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG (VÀ CÔNG VIỆC LIÊN QUAN KHÁC) Tỉnh Chiba 173,334Yên/ Tháng Nam 02 21/04/2023
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 01 NAM XÂY DỰNG TỔNG HỢP (VÀ CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN KHÁC) Tỉnh Nara 170,000Yên/ Tháng Nam 01 13/04/2023
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 05 NAM TIỆN, PHAY KIM LOẠI (VẬN HÀNH MÁY) Tỉnh Shizuoka 166,295Yên/ Tháng Nam 05 24/04/2023
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 10 NAM ĐÚC KIM LOẠI (VẬN HÀNH MÁY) Tỉnh Shizuoka 166,295Yên/ Tháng Nam 10 24/04/2023
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 05 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP (RÈM CỬA, LƯỚI CHE NẮNG...) Tỉnh Shizuoka 153,793Yên/ Tháng Nam 05 09/06/2023
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 08 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (THỊT LỢN CHIÊN, TÔM CHIÊN,...) Tỉnh Tokyo 186,171Yên/ Tháng Nam 08 05/07/2023
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 03 NAM XÂY DỰNG TỔNG HỢP (THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG) Tỉnh Tokyo 187,000Yên/ Tháng Nam 03 20/09/2023
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 03 NỮ 02 NAM VẬN HÀNH MÁY ÉP NHỰA VÀ KIỂM TRA SẢN PHẨM Tỉnh Tochigi 155,622 Yên/ Tháng Nam 05 14/12/2023
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 08 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (THỊT LỢN CHIÊN, TÔM CHIÊN,...) Tỉnh Tokyo 186,171Yên/ Tháng Nam 08 12/01/2024
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 02 NAM THI CÔNG MÁY MÓC THIẾT BỊ XÂY DỰNG, SAN LẤP MẶT BẰNG Tỉnh Fukuoka 210,000Yên/ Tháng Nam 02 15/01/2024
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 01 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP (ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA) Tỉnh Tokyo 178,080Yên/ Tháng Nam 01 07/02/2024
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 02 NAM LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG ĐIỀU HÒA (VÀ CÔNG VIỆC LIÊN QUAN KHÁC) Tỉnh Chiba 178,000Yên/ Tháng Nam 02 17/03/2024
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 03 NAM CƠ KHÍ - CHẾ TẠO VẬT LIỆU THÉP Tỉnh Shizuoka 157,384Yên/ Tháng Nam 03 09/03/2024
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 04 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP (ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA) Tỉnh Kanagawa 177,920Yên/ Tháng Nam 04 14/03/2024
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 02 NAM THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG (VÀ CÔNG VIỆC LIÊN QUAN KHÁC) Tỉnh Chiba 178,000Yên/ Tháng Nam 02 17/03/2024
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 01 NAM DỰNG KHUNG, LẮP GHÉP CỐT PHA, CỐT THÉP Tỉnh Saitama 178,187Yên/ Tháng Nam 02 19/03/2024
03 năm
Xem ngay
TUYỂN 02 NAM THI CÔNG THÁO DỠ CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY XÂY DỰNG Tỉnh Aichi 210,000Yên/ Tháng Nam 02 18/04/2024
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 02 NAM HÀN VÀ KIẾM TRA SẢN PHẨM LINH KIỆN Ô TÔ Tỉnh Shizuoka 177,353Yên/ Tháng Nam 02 23/06/2024
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 01 NAM THI CÔNG HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CẤP THOÁT NƯỚC Tỉnh Ibaraki 204,167Yên/ Tháng Nam 01 02/06/2024
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 02 NAM CƠ KHÍ - CHẾ TẠO VẬT LIỆU THÉP Tỉnh Shizuoka 163,016Yên/ Tháng Nam 02 12/06/2024
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 01 NAM THI CÔNG MÁY MÓC THIẾT BỊ XÂY DỰNG, SAN LẤP MẶT BẰNG Tỉnh Fukuoka 210,000Yên/ Tháng Nam 01 17/6/2024
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 01 NAM XÂY DỰNG TỔNG HỢP (THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG) Tỉnh Yamagata 178,384Yên/ Tháng Nam 01 24/6/2024
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 08 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (THỊT LỢN CHIÊN, TÔM CHIÊN,...) Tỉnh Tokyo 193,291Yên/ Tháng Nam 08 23/7/2024
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 02 NAM THI CÔNG LẮP GHÉP CỐT PHA, CỐT THÉP Tỉnh Miyagi 175,000Yên/ Tháng Nam 02 26/07/2024
03 Năm
Xem ngay
TUYỂN 02 NAM THI CÔNG LẮP GHÉP CỐT PHA, CỐT THÉP Tỉnh Miyagi 180,000Yên/ Tháng Nam 02 25/7/2024
03 Năm
Xem ngay

Chỉ 100 suất. Thời gian còn lại chỉ còn

Ngày
Giờ
Phút
Giây

Đăng ký nhận quà tặng